Blue Flower

Na sastanku Odbora za sajam „INOCOOP 2017“ održanog 30.6.2017.godine, a po pitanju aktuelne problematike u organizovanju sajma, nakon sveobuhvatne rasprave po svim relevantnim pitanjima jednoglasno je usvojen ZAKLJUČAK:
Zbog i dalje izražene neizvesnosti o mogućnosti obezbedjenja potrebnog obima sredstava za pokriće troškova organizacije Sajma, a što je prouzrokovalo kašnjenje u stvaranju logističke, tehničke i materijalne podrške u organizaciji istog, Odbor za sajam konstatuje da nisu ispunjene osnovne pretpostavke za blagovremeno i uspešno organizovanje sajma „INOCOOP 2017“.

ODBOR ZA SAJAM „INOCOOP 2017“