Blue Flower

Zahvaljujići novom sistemu elektronskog prijema, obrade i izdavanja dokumenata privrednicima se omogućuje elektronsko podnošenje zahteva i elektronsko izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja, olakšava sistem prijema i obrade dokumenata i značajno štedi vreme i novac za pribavljanje dokumenata koja su neophodna za poslovanje u Srbiji i na međunarodnom tržištu. 

Dostupne, "e-usluge" će doprineti efikasnijoj elektronskoj razmeni informacija, kao i lakšem savremenijem, jeftinijem i bržem poslovanju privrednika. 

 

Informacioni sistem obuhvata sledeće grupe usluga:

 

1. Potvrde, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji 

2. Uvozno - izvozna dokumenata 

3. Sertifikat Excellent SME

4. Kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi 

5. Privatno obezbeđenje

 

Po uspostavljanju jedinstvenog komorskog sistema, od 1. januara 2017. godine, dokumenta, uverenja i potvrde, po osnovu javnih ovlašćenja, moći će da se dobiju i u  Regionalnim privrednim komorama, što će još više doprineti brzini postupka i smanjenju troškova za privrednike.