Blue Flower

Za prva četiri meseca ove godine, preko jednošalterskog sistema registracije dodeljeno je 18.064 PIB-a koji se danas izdaju po proceduri koja traje najduže 24 časa. Marta meseca je dodeljeno 3.098, a tokom juna je izdato 5.319 PIB-ova. 

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, od 1. marta 2016. godine izmenjena je Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (tzv. JRPPS obrazac), kojom se, istovremeno, podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika, kao i prijava za paušalno oporezivanje preduzetnika i prijava za PDV obveznike. 

Podnošenjem uredno popunjenog JRPPS obrasca, Agencija za privredne registre, za subjekte koji ispunjavaju uslove za registraciju, dostavlja elektronski podatke iz prijave Poreskoj upravi, a njena Centrala, na osnovu tih podataka, po službenoj dužnosti, određuje PIB i vrši registraciju subjekata upisom u Jedinstveni registar poreskih obveznika. Potom se potvrda o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji elektronski prosleđuje iz Poreske uprave Agenciji, radi registracije, objavljivanja i uručenja poreskom obvezniku i registrovanom subjektu. 

Kako prijava za paušalno oporezivanje, odnosno evidenciona prijava za PDV, čini sastavni deo obrasca JRPPS, ukoliko se ti podaci unesu u ovaj obrazac, oni će biti dostavljeni Poreskoj upravi preko APR-a, tako da pravno lice ili preduzetnik ne mora da odlazi u lokalnu organizacionu jedinicu Poreske uprave, radi dostavljanja ovih prijava. 

Jedino je neophodno da se u obrazac JRPPS (dostupan na veb sajtu APR www.apr.gov.rs ) unesu tačni kontakt podaci- broj telefona i imejl adresa (na 4. strani JRPPS obrasca), kako bi Poreska uprava mogla da izvrši proveru dostupnosti novoosnovanih privrednih subjekata u cilju efikasne komunikacije sa poreskim obveznicima. Od posebne važnosti je da ovi podaci, navedeni u prijavi, budu tačni, odn. poreski obveznik je dužan da bude dostupan na adresi sedišta jer, u suprotnom, ukoliko se u postupku kontrole i provere registrovanih podataka utvrdi da nisu ispunjeni ovi uslovi, Poreska uprava može privremeno oduzeti PIB. 

Izvršene promene, kao rezultat, donele su reformu u segmentu pokretanja biznisa (business start-up), a skraćenje vremena registracije i izdavanja PIB-a, kao i ukidanje ovog jednog koraka u pokretanju biznisa koji se odnosi na obavezu posete lokalnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, značajno je pojednostavilo proceduru registracije osnivanja.