Blue Flower

- Tehnike osiguranja – postupak osiguravanja i obrade šteta – (8 časova obuke), Detaljna Agenda u prilogu, 26.05.2016. od 09.30 do 16.30 sati, Regionalna Privredna komora Zrenjanin.

- ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU – (4 časa obuke), Detaljna Agenda u prilogu, 27.05. 2016, od 09.30 do 12.45 sati, Regionalna Privredna komora Zrenjanin.