Blue Flower

U saradnji sa Ministarstvom za finansije, Sektorom za carinski sistem i politiku Regionalna privredna komora Zrenjanin organizovali su 1.aprila 2016.godine-petak u 11,00 časova  u RPK Zrenjanin ul.kralja Petra I 3/1 seminar:                                  

- Stope carina i carinskih olakšica u 2016.godini i

- Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu robe

Predavači na seminaru bile su Nadica Pantović, Načelnik sektora za carinski sistem i politiku i Tatjana Stanić, samostalni savetnik.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa carinskom tarifom za 2016.godinu,  kao i upoznavanje privrednika sa konvencijom i izmenama u oblasti kumulacije porekla.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su: Momčilo Nikolčić i Biljana Vlatković tel: 535-890 i 562-979