Blue Flower

U Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin, 11.02.2016. godine, predstavljena je Studija izvodljivosti dualnog obrazovanja u sistemu srednjih škola u Srbiji. Studiju je na inicijativu Privredne komore Srbije uradila nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ a realizovana je  u okviru projekta " Reforma srednjeg stručnog obrazovanja ".

 

Učesnike konferencije, predstavnike privrede i obrazovanja , pozdravio je predsednik Regionalne privredne komore Zrenjanin,  mr Milan Radovanović i  naglasio da je RPK Zrenjanin kao suorganizator i domaćin ovog skupa, spremna da i dalje bude spona između privrede i obrazovanja.

Ivana Kovačević, Samostalni savetnik za razvoj obrazovanja u centru za edukaciju PKS, istakla  je da  u obrazovni sistem potrebno ubaciti elemente dualnog obrazovanja. To praktično znači, učenje na dva mesta, u školi i u ogovarajućoj kompaniji. Cilj ovog projekta je, pre svega, sagledavanje stanja u obrazovnom sistemu Srbije, i načini da se on unapredi.

Poslodavci se suočavaju sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage.  Od privrednika se čulo  da plan upisa ne prati potrebe  lokalne privrede za kvalifikacijama i veštinama, odnosno da ne vrši selekciju usmeravanja mladih. Osnovne karakteristike dualnog obrazovanja jesu da se ono odvija na dva mesta, u školi i u kompaniji. Ono što je važno u dualnom sistemu obrazovanja je da učenici ulaze u obrazovno – radni odnos u kompaniji, zaključuju ugovor i dobijaju određenu naknadu za svoje angažovanje. Preduzeća su uključena u kreiranje nastavnih programa i dužna su da angažuju mentore. Kvalifikovana radna snaga je neophodan preduslov za privredni razvoj – istakla  je Ivana Kovačević.

Model dominacije praktične obuke, u odnosu na teorijska znanja, doneo je dobre rezultate u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, istakla  je Marija Kostić, projekt menadžer. Ona je govorila da je dualni način obrazovanja u evropskim zemljama razvijan stotinama godina, tako da ga je nemoguće kompletno preslikati kod nas. Kooperativno obrazovanje je novoformirani model obrazovanja, koji predstavlja implementaciju pojedinih elemenata iz dualnog obrazovanja.

Primere  iz svojih preduzeća o praksi učenika su prezentovali Dragan Ranisavljević, predstavnik Gomex-a, Ljubomir  Pavlović, NIS a.d Novi Sad ( Tehnički servisi doo Zrenjanin) i Desanka Tošić ispred JKP " Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin.

U diskusijama  je istaknuto da ovakav način   obrazovanja, trebalo bi da  osposobi tačno određene profile radnika koji su pripremljeni za posao određene kompanije. To se postiže pre svega većim brojem sati praktične nastave i manjim obimom teorijskih časova. Pored toga istaknuto je slabo interesovanje za trogodišnje zanimanja.  Istaknuto je i da je zbog slabije privredne aktivnosti, u lokalnim uslovima u pojedinim lokalnim preduzećima  teško obezbediti đacima stručnu praksu i edukovane mentore.

Pored ostalog je istaknuto  da je dobra stručna praksa najbolji put do radnog mesta.

U  diskusiji, učesnici konferencije razmenili su i različite stavove, ali su se  složili da je uvođenje kooperativnog obrazovanja jedan od načina da se poslodavcima obezbede radnici koji su potrebni njihovim kompanijama, sa druge strane, svršeni srednjoškolci, uz stručna znanja, stečena u konkretnim preduzećima, mnogo lakše i brže bi dolazili do posla. Na taj način privreda bi lakše dolazila do radnika, a mladi bi se lakše opredeljivali za one profesije koje su potrebne firmama.