Blue Flower

Regionalna privredna komora Zrenjanin u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije - UPRAVOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU organizovala je prezentaciju "Zakona o izmenama i dopunama  ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU   (Sl. glasnik RS br. 101/05 , 91/15)" 21. JANUARA 2016.  godine u prostorijama Komore.

 Uvodničar na skupu je bila Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Skupu je prisustvovalo preko 50 slušalaca.