Blue Flower

Na konstitutivnoj sednici koja je održana 05. juna 2017. godine u  Zrenjaninu ,  nakon okončanog postupka za izbor organa odlučivanja u regionalnim privrednim komorama konstituisan  je Parlament privrednika  Privredne komore Srbije-Regionalne privredne komore  Zrenjanin.

Uz prisustvo izabranih predstavnika privrednih društava sa regiona, koji obuhvata  svih pet opština  Srednjobanatskog upravnog okruga  i predstavnika Privredne komore Srbije  Nermine Ljubović, verifikovani su mandati izabranim članovima, čime je osnovan  parlament privrednika regionalne privredne komore u jedinstvenom komorskom sistemu Srbije i to u sledećem sastavu: 

1 Maja Janković Došen,   DOO „JANKOVIĆ“ Perlez

2 Kristina Salapura, POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „ZRENJANIN“ d.o.o.

3 Dalibor Bubnjević, AD ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST „ZRENJANIN“

4 Milorad  Laković, ISCO d.o.o.Zrenjanin

5 Slobodan Milin, „EKO-GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin

6 Miroslav Rajković, Fabrika ulja „BANAT“ a.d. Nova Crnja

7 Mihajlo Knežević, „FULGAR EAST“ d.o.o. Zrenjanin

8 Marko Kesić, KOMPANIJA DUNAV ODIGURANJE a.d.o. Beograd  GFO Zrenjanin

9 Milenko Borljin, PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ d.o.o.

10 Dragomir Maksimović „MAKSIMOVIĆ – GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin

11 Nikola Jovanac, „MONT“ d.o.o.Zrenjanin

12 Radomir Miljuš, ŠINVOZ d.o.o. Zrenjanin

13 Branislav Banjac, „LOGIC“ d.o.o. Zrenjanin

14 Miodrag Pješčić, VPD „SREDNJI BANAT“ d.o.o. Zrenjanin

15 Momčilo Radojčin, AD POLET  Novi Bečej

16 Dragan Đurić, AD „SIT“ Zrenjanin

17 Daniela Vrška, VRŠKA-PRESS  d.o.o Zrenjanin

18 Tibor Heslenji, JP „POŠTA SRBIJE“PODRUČNA JEDINICA ZRENJANIN

19 Bogomir Bojić, „MONDEKS“doo – UNITEKS NB, Novi Bečej

20 Branimir Joksimović, DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE d.o.o, Zrenjanin

21 Nenad Klać , EVROBROD d.o.o , Zrenjanin

22 Marijana Matić Mićić, AD Izolir, Zrenjanin

23 Siniša Sekulić, PD Grančar AD , Konak

24 Dragan Vasić, ZLATICA, Lazarevo

25 Saša Kulpinac, Banat seme d.o.o , Zrenjanin

26 Dragan Živković, Dijamant AD ,Zrenjanin

27 Andrej Beslać, Mlekoprodukt , Zrenjanin 

28 Nenad Arsenov, VAN DRUNEN FARMS EVROPA doo, Banatsko Karađorđevo

29 Žarko Đuričić, Sveti Nikola A.D Sečanj

30 Marinko Slijepčević, AIK Banka a.d. Beograd,filijala Zrenjanin

31 Svetlana Lukić, Findomestic Banka a.d. Beograd,ekspozitura Zrenjanin

32 Milijana Budimir, JKP „Vodovod i kanalizacija“, Zrenjanin

33 Zoran Dubljević, Banat trans d.o.o. Zrenjanin 

34 Đula Madaras, Carska bašta d.o.o. Zrenjanin 

35 Tatjana Todorović, „AGRO-DUKAT“ d.o.o. Zrenjanin

Nakon konstituisanja Parlamenta privrednika u Regionalnoj privrednoj komori Srednjobanatskog upravnog okruga  , izabrani su predsednik i zamenik predsednika parlamenta privrednika.

Za predsednika parlamenta privrednika izabran je Dragan Živković, iz privrednog društva Dijamant AD ,Zrenjanin, a za zamenika predsednika parlamenta privrednika izabrana je Tatjana Todorović, iz kompanije „AGRO-DUKAT“ d.o.o. Zrenjanin

Za članove Skupštine Privredne komore Srbije izabrani su:

1.  Branimir Joksimović, DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE  d.o.o  Zrenjanin 

2.  Dragan Živković,  Dijamant AD – Zrenjanin 

3.  Andrej Beslać , Mlekoprodukt -  Zrenjanin 

Na ovoj sednici Nermina Ljubović je izložila prezentaciju o nadležnostima parlamenta privrednika kao i o uslugama jedinstvenog komorskog sistema privredi.

Posebno mesto na ovoj sednici zauzela je tema sive ekonomije.

Parlament privrednika Privredne komore Srbije-Regionalne privredne Srednjobanatskog upravnog okruga  je ocenio da  se sivoj ekonomiji mora posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.